Comment

Forhindre print i Excel – næsten!

Hvis du har en Excel fil hvor du gerne vil forhindre, eller gøre det svært, at printe et ark kan du bruge denne VBA kode.

Jeg er klar over at dette forudsætter at VBA makroer er aktive i filen. Hvis det IKKE er tilfældet vil denne kode ikke virke.

VBA_Print.jpg

Denne kodestump skal placeres under "Denne_projecktmappe" for at virke.

VBA_Print2.jpg

Koden bliver afviklet hver gang du prøver at printe. Hvis det er arket med VBA navnet CodeName) "IkkePrintVBA" får brugeren besked om at det ikke er muligt at printe dette ark.

Bemærk at det er ikke det ark navn som brugeren ser der refereres til i VBA kode, men VBA navnet på arket. Det betyder at denne VBA kode vil virke selom brugeren omdøber arket.

Comment

Comment

Adressen på MAKS værdien

Du har en kolonne med usorterede værdier og vil gerne finde adressen på den værdi der er størst.

Det er nemt at finde den største værdi, der bruger du:

 =MAKS(Kolonne) - F.eks. =MAKS(I:I) for at finde det på I kolonnen

Men hvordan finder du adressen på den værdi?

Maks_adresse (1).jpg

Metode 1

En måde er at bruge ADRESSE funktionen i sammen med MAKS funktionen på denne måde:

=ADRESSE(SAMMENLIGN(MAKS(I:I);I:I;0);9;4)

SAMMENLIGN bruges til at finde, hvor i kolonne I, den maksimale værdi er. Derefter returnerer ADRESSE funktionen adressen til den pågældende placering.

Metode 2

=CELLE("ADDRESS";INDEKS(I:I;SAMMENLIGN(MAKS(I:I);I:I;0)))

Denne formel bruger CELLE funktionen sammen med INDEKS til at returnere adressen (ADDRESS) til cellen, der matcher (SAMMENLIGN) den maksimale (MAKS) værdi i kolonnen.

Returnere adressen som en absolut værdi.

Comment